Welke plamuur van TOUPRET is geschikt om buiten een muur uit verschillende materialen, zelfs plaatselijk geschilderd, strak te zetten ?
Eerst en vooral moet men er zich van vergewissen dat het verfsysteem geen diklagige verf of waterdichtingssysteem is. Deze kunnen niet geplamuurd worden en moeten dus per definitie volledig ontdaan worden van de verf met behulp van een afbijtmiddel. In de andere gevallen, na het verwijderen van de niet hechtende delen en het controleren van het vochtgehalte van de ondergrond, kan men MUREX of FIBAREX gebruiken om plaatselijk te herstellen of het vullen van barsten en allerlei gaten. Beide vul-en reparatiemiddelen kunnen toegepast worden zonder beperking in laagdikte. Eénmaal de reparaties droog zijn kan men, om de muur opnieuw strak te krijgen, FIBAREX of PLANIREX gebruiken over het gehele oppervlak en dit tot een laagdikte van 5 mm per laag. Na het uitvoeren van deze behandeling en na volledige droging kan men overgaan tot de afwerking.  
Welke plamuur is aan te raden voor het plamuren van vochtige muren ?
HUMIBLOCK is een plamuur om vochtig metselwerk binnen en buiten te behandelen. Het wordt op de onbehandelde ondergrond met een blokkwast of in dikkere lagen met plamuurmessen of vlakspanen aangebracht. Onregelmatigheden in de ondergrond kunnen eveneens weggewerkt worden. Het wordt in 2 kruisgewijze lagen aangebracht en ongeacht de aanbrengwijze moet een droge laagdikte van minimaal 2 mm bereikt worden. HUMIBLOCK kan enkel op onbehandeld metselwerk worden aangebracht waarvan het vocht niet afsijpelt (zie technische fiche). Het zal een vochtscherm vormen tegen het vocht dat zich in de ondergrond bevindt en dank zij zijn grote dampdoorlaatbaarheid zal het vocht door de HUMIBLOCK heen verdampen. Daarom is het uiterst belangrijk om af te werken met damp-open verfsystemen (minimaal Klasse V2 volgende de NF EN 1062-1 normen) De oorzaken van vocht in ondergronden kan van velerlei aard zijn en sterk variëren. Het is daarom belangrijk om de oorzaak te kennen en hier een gepaste oplossing aan te bieden. HUMIBLOCK blijft een oppervlaktebehandeling en moet gepaard gaan met een goede ventilatie van de ruimtes.
Ik wens een muur, met een geschilderd glasvliesbehang of scan, opnieuw strak te zetten. Hoe kan ik dit bekomen zonder het glasvliesbehang of scan te verwijderen?
Het uitvlakken van een geschilderd glasvliesbehang of scan is perfect mogelijk. Vooreerst dient men er zich van te vergewissen dat het glasvliesbehang of scan perfect hecht aan de ondergrond. Het uitvlakken van slecht verlijmde glasvliesbehang of scan kan blazen of barsten veroorzaken. Vervolgens controleert men of het oppervlak schoon is. Wanneer het oppervlak vervuild is met micro-organismen, vet, vuil of stof moet er voldoende gereinigd en gespoeld worden. Wanneer het glasvliesbehang schoon is en niet te sterkt glanst, kan men een uitvlakpleister rechtstreeks aanbrengen op de ondergrond. Wanneer de ondergrond te sterk glanst is het noodzakelijk om ofwel lichtjes te schuren ofwel een absorptie regelende voorstrijk of primer te gebruiken. De uitvlakpleisterpasta’s TX120 Confort + (manueel) en TX120 (Airless) zijn uiterst geschikt om deze ondergronden strak te zetten. Zij laten toe om in laagdiktes tot maximaal 5 mm de structuur en de motieven van het glasvezelbehang of scan weg te werken. Het uiteindelijk resultaat is fijn en kan rechtstreeks afgewerkt worden met de gangbare muurverven. Wanneer een hogere afwerkingsgraad wordt verwacht, is het perfect mogelijk een afwerkplamuur als TX130 Confort + aan te brengen alvorens te schilderen. Deze afwerkplamuur zal de verflagen nog beter tot hun recht laten komen. Wanneer een hoger rendement en een minder vermoeiende aanbrengmethode wordt verlangd, stelt Toupret de revolutionaire en innoverende oplossing voor die gereedschappen en plamuren combineren : PLANEO®SYSTEM. Hiervoor wordt PLANEO G rechtstreeks op de gereinigde ondergrond aangebracht met de gladde plamuurrol of met de gestructureerde plamuurrol van PLANEO®. Deze aanbrengmethode verhoogt het rendement en verlaagt drastisch de fysieke inspanningen die gevraagd wordt tijdens het uitvlakken. De vers aangebrachte PLANEO G wordt geëgaliseerd met behulp van de getande vlakstrijker en onmiddellijk strak gezet met de gladde vlakstrijker van PLANEO. Deze zeer ergonomische gereedschappen zorgen voor een kwalitatief resultaat en een homogene en constante laagdikte van de PLANEO plamuren. Deze eerste laag kan eventueel gevolgd worden door een tweede laag PLANEO G, of door de afwerkplamuur PLANEO F, dit naargelang de afwerkingsgraad die verlangd wordt. Het bekomen resultaat is uiterst verzorgd, met een drastische vermindering van schuurwerk alvorens verder te decoreren. Ook voor de niet-ingewijden of schilders in opleiding is een schitterend eindresultaat perfect haalbaar !
Welke plamuur wordt er aangeraden voor het behandelen van vochtige muren ?
HUMI-BLOCK is een plamuur voor het behandelen van vochtige minerale ondergronden binnen en buiten. Het wordt aangebracht op onbehandelde ondergronden als kwastbare plamuur of als uitvlakplamuur met de vlakstrijker of met plamuurmessen. Men kan eveneens onregelmatige ondergronden strak zetten. De minimale droge laagdikte dient 2 mm te zijn en wordt met de blokkwast in minimaal 2 kruislingse lagen aangebracht. HUMI-BLOCK kan op vochtige, maar niet sijpelende, ondergronden aangebracht worden (zie technische fiche). Het zal een afscherming vormen tegen het restvocht in de muren en dank zij de hoge graad van dampdoorlaatbaarheid kan de muur blijven ademen. Hierdoor is het noodzakelijk om een goede dampdoorlatende verf te gebruiken bij het overschilderen van HUMI-BLOCK (minimum klasse V2 volgens de norm NF EN 1062-1) De oorzaak van vocht in de muren kan velerlei zijn en het is dan ook aangewezen om die oorzaak te kennen alvorens een aangepaste oplossing aan te brengen. HUMI-BLOCK blijft een oppervlakte behandeling, en moet dus vergezeld worden van een zeer goede ventilatie van de ruimtes G16
Welke plamuur van Toupret kan gebruikt worden om muurtegels in vochtige ruimtes uit te vlakken ?
TX 140® 2in1 is een polyvalente plamuur met een uitstekende hechting op muurtegels. Het laat toe om de voegen te vullen en het oppervlak uit te vlakken tot 3 mm met hetzelfde product. Het is raadzaam om vooreerst de siliconen- of acrylaatvoegen weg te nemen die onthechting of scheuren kunnen veroorzaken. Om de hechting te optimaliseren is het nodig de tegels grondig te ontvetten en te ontglanzen door lichtjes te schuren. TX 140® moet worden overschilderd of afgewerkt.
Ik wens een decoratieve wastechniek strak te zetten. Kan dit of moet ik deze eerst volledig verwijderen ?
Om een decoratieve wastechniek uit te vlakken is het perfect mogelijk om Renovatiepleisterpoeder CACHET BLANC of TX 120®SANEO® toe te passen. Echter is het noodzakelijk, om de hechting te bevorderen en opweken te vermijden, om een grondlaag aan te bregen alvorens te plamuren
Waarom verkondigen dat SANEO® de eigenschappen van luchtzuiverende verven versterkt ?
De graad van luchtzuivering van een plamuur verrijkt met SANEO® is, voor zover bekend, steeds groter dan deze van de momenteel beschikbare luchtzuiverende verven. Dit is dan ook de reden waarom de luchtzuiverende capaciteit van de verf met 5 tot 10% versterkt wordt bij gebruik van SANEO®. Bijvoorbeeld : een luchtzuiverden verf op de 4 muren en het plafond heeft een capaciteit om de formaldehyde te capteren van om en bij de 80 %. Diezelfde verf op een plamuur met SANEO® zal dan makkelijk 90 % kunnen capteren. Daarenboven worden plamuren in een veel grotere laagdikte aangebracht, waardoor er dus een hogere concentratie aan actieve bestandelen is, waardoor het vernietigen van de formaldehyde gedurende de gehele levensduur van de plamuur (makkelijk 60 jaar) actief zal blijven
Moet men de ruimtes nog ventileren na het aanbrengen van SANEO® (MVS, ventillatie,…)
De bronnen aan pollutie zijn talrijk (allergenen, stof,…) Elke aanpak, of het nu Mechanische VentilatieSystemen of andere zijn die de binnenlucht verversen, zijn steeds aan te raden.
Zijn de plamuren met SANEO® nog doeltreffend wanner er wordt afgewerkt met laagvormende verven ?
De plamuren met SANEO® kunnen met alle gangbare binnenverven en muurbekledingen worden afgewerkt. De doeltreffendheid van SANEO® zal hoger zijn wanneer de afwerking microporeus en dampdoorlatend is waardoor de binnenlucht nog in contact kan komen met SANEO®
Vereisen toepassingen met SANEO® speciale voorbereidingen ?
Neen, de plamuren met SANEO® worden aangebracht zoals de klassieke plamuren. De regels voor het aanbregen moeten echter steeds worden nageleefd (de ondergrond moet hechtend, proper, gezond, droog en hard zijn). De SANEO®-technologie verandert de intrinsieke eigenschappen omtrent aanbrengen en droging niet.
Is het noodzakelijk om een plamuur met SANEO®-technologie aan te brengen wanneer men opteert voor een afwerking met luchtzuiverende verven ?
Ongeacht de waarden die de verffabrikanten meedelen zal SANEO® deze waarden met minimaal 10 % doen toenemen. SANEO® is actief gedurende de gehele levensduur van de plamuur en versterkt de actie van luchtzuiverende verven.
Kunnen de plamuren MUR EX ® en FIBAREX buiten onbehandeld blijven ?
Onze buitenplamuren voldoen aan de norm EN 16-566 (schildersplamuur voor binnen- en buitenwerken), zij moeten dus afgewerkt worden met een (aangepaste) buitenverf (wendt u tot de technische fiches beschikbaar op het Internet), opdat zij beschermd worden tegen vocht, erosie, verontreiniging en groenaanslag.
Mag men de plamuren van Toupret gebruiken op houten vloeren ?
Onze plamuren werden ontworpen voor het behandelen van muren en plafonds binnen en buiten onder de norm EN16-566 (schildersplamuur voor binnen- en buitenwerken), en dus niet voor vloeren. Hierdoor mogen onze plamuren niet gebruikt worden op parket of houten vloeren.
KanToupret STOPVERF op metalen kozijen toegepast worden ?
Ongeacht het materiaal waaruit de kozijnen werden vervaardigd (hout, PVC, aluminium, staal,…) is dilatatie een natuurlijk fenomeen. Dilatatie is de uitzetting van het materiaal bij temperatuurstijgingen. Deze is nauwelijks waarneembaar. De verschillende materialen aan de zon blootgesteld kunnen gemakkelijk 40 tot 50° C worden. Dit is de reden waarom metalen kozijnen de stopverf veel te snel doen uitdrogen met onthechting tot gevolg. Hierdoor is het enkel mogelijk om onze STOPVERF te gebruiken op houten kozijnen die voorzien werden van een grondlaag.