Het begrijpen van de labels en certificeringen van pleisters

label et certification dans l'enduit

Labels en certificeringen kunnen je helpen om weloverwogen keuzes te maken bij aankopen voor je project. Maar weet u precies wat ze betekenen? Sommige beschermen het milieu, andere garanderen productkwaliteit of optimaliseren de luchtkwaliteit binnenshuis... er zijn er heel veel.

In dit artikel gaan we de labels en certificeringen voor pleisters ontcijferen om te proberen te begrijpen wat ze betekenen, zodat alles duidelijker is !

 

Vergeet niet: als je kiest voor TOUPRET pleister, kies je voor gelabeld kwaliteitspleister voor je project.

Eco-verantwoorde pleisters

Gemaakt van natuurlijke grondstoffen

Als je kiest voor een TOUPRET pleister, kies je voor een pleister die gemaakt is van gemiddeld 96% natuurlijke grondstoffen. De overige 4%, bestaande uit additieven of harsen, zijn nodig om de stabiliteit en kwaliteit van onze coatings te garanderen.

Deze classificatie is gebaseerd op verklaringen van onze leveranciers, over hun samenstelling en herkomst.

In het belang van transparantie zal geleidelijk op al onze verpakkingen het percentage van de grondstoffen van natuurlijke oorsprong van onze pleisters worden aangegeven in de vorm van een pictogram.

> Meer informatie over onze benadering van verantwoorde coatings

> Meer informatie over onze aanpak voor een meer verantwoorde verpakking

logo NF Environnement enduits de peinture

NF Environnement 446 certificering

Voor schilderspleisters

De certificering NF Environnement 446 Enduits de peintures is een Franse norm die TOUPRET heeft gekozen om toe te passen op sommige van zijn coatings.

Het NF Environnement Enduits de peinture (NFE-446) keurmerk is een teken van erkenning en een teken van vertrouwen en garandeert de gebruiker dat de samenstelling van de producten, tijdens hun fabricage en gebruik, hun impact op het milieu en de gezondheid, beperkt. De samenstelling van het product, het lage gehalte aan gevaarlijke stoffen en de gebruikte productiemethoden zijn essentiële elementen van deze certificering. Ze bieden eindgebruikers de garantie van hoogwaardige pleisters die geschikt zijn om te schilderen en het milieu respecteren.

Deze norm werd in 2010 gecreëerd op initiatief van verfprofessionals om consumenten te begeleiden bij hun ecologisch verantwoorde aankoopkeuzes. De NFE-446 certificering is van toepassing op voorbereidende pleister alvorens te schilderen (plamuren, egaliseren, uitvlakken, repareren, enz.) die worden gebruikt voorafgaand aan decoratief schilderen. 

Het NF Environnement-logo is rechtstreeks aangebracht op de verpakking van de betreffende TOUPRET pleisters.

IAQ et qualité de l'air intérieur

Luchtkwaliteit binnenshuis - Binnenluchtkwaliteit IAQ

Bij binnenrenovatie maken we ons steeds meer zorgen over het gebruik van materialen die de luchtkwaliteit binnenshuis beschermen.

Het IAQ-pictogram (Indoor Air Quality) op pleisterverpakkingen kan als richtlijn worden gebruikt.

Dit pictogram bepaalt het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico op toxiciteit door inademing, gerangschikt op een schaal van klassen van A+ (zeer lage emissie), A, B en C (hoge emissie).

TOUPRET pleisters zijn ontwikkeld om de uitstoot van vluchtige stoffen (VOC's) in de lucht zoveel mogelijk te beperken en onze meeste pleisters zijn geclassificeerd als A+. Een goede manier om de juiste keuze te maken!

enduit saneo assainit l'air intérieur

Saneo® technologie: voor gezondere lucht

Formaldehyde, dat in veel producten wordt gebruikt, is een van de meest verontrustende vluchtige organische stoffen (VOS) voor de luchtkwaliteit binnenshuis.

Gevoelig voor milieu- en regelgevingskwesties hebben we de eerste reeks luchtzuiverende pleisters gelanceerd: SANEO®

De SANEO®-technologie zuivert de lucht door formaldehyde-moleculen op te vangen en ze inert en geurloos te maken. De technische en toepassingsprestaties van de pleisters blijven ongewijzigd. SANEO® werkt onmiddellijk en blijft actief gedurende de hele levensduur van de pleister (60 jaar). De doeltreffendheid wordt versterkt met een luchtzuiverende verf.

1.       Vangt formaldehyden die aanwezig zijn in de binnenlucht

2.       Vernietigt tot 100% van de formaldehyde moleculen

3.       Geeft gezonde lucht vrij vanaf de eerste uren na het aanbrengen en gedurende de hele levensduur van de pleister, tot 60 jaar.

Milieu- en gezondheidsverklaringsbladen – FDES - EPD

FDES'en worden gebruikt voor bouw- en decoratieproducten. Ze zijn de milieu-identiteitskaart van het product, gebaseerd op de resultaten van de levenscyclusanalyse (LCA), met het oog op de berekening van de milieuprestaties van het gebouw.

De FDES'en houden rekening met de volledige levenscyclus van het product, van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur, rekening houdende met het transport, de installatie en het gebruik van het product zelf.

> Ontdek en download de milieu- en gezondheidsverklaringsbladen voor onze coatings.

marque CE et UKCA

CE- en UKCA-markeringen

om te voldoen aan gezondheids- en veiligheidseisen

In Europa: CE-markering

Voor bouwproducten geeft de CE-markering aan dat de fabrikant de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van het product met de prestaties die zijn aangegeven in de prestatieverklaring (DOP, te vinden op productinformatiebladen) wanneer het betreffende bouwproduct op de markt wordt gebracht.

In het Verenigd Koninkrijk: UKCA-markering

De UKCA (UK Conformity Assessed) markering wordt aangebracht op producten die in het Verenigd Koninkrijk op de markt worden gebracht (Engeland, Wales en Schotland). Deze markering garandeert de prestaties van bouwproducten op dezelfde manier als de CE-markering.

picto certification ISO 9001 TOUPRET

De ISO 9001-norm

de norm voor kwaliteitsmanagement

ISO 9001 definieert de criteria die van toepassing zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kan worden gebruikt door elke organisatie, groot of klein, ongeacht het werkterrein. De norm is gebaseerd op een kader van verschillende thema's waarop bedrijven hun inspanningen moeten richten om klanttevredenheid te garanderen, waaronder een sterke klantgerichtheid, motivatie en betrokkenheid van het management, de procesaanpak en voortdurende verbetering. 

TOUPRET is ISO 9001-gecertificeerd en vertrouwt op zijn jarenlange expertise en nauwgezette methodes. De geproduceerde formules voldoen niet alleen aan de kwaliteitseisen, maar ook aan de geldende milieunormen en beschermen en behouden de gebruikers en de planeet.

> Meer weten over onze kwaliteitsnormen bij de productie