Toupret verbindt zich

Duurzame ontwikkelingen

Samen ondernemen voor een duurzame activiteit… da’s pas PRO !

Natuurlijk ontwikkelen en produceren

Het juiste evenwicht tussen kwaliteit en respect voor het milieu :

 • Samengesteld uit natuurlijke materialen (tot 99% in functie van het product), zijn onze plamuren “schone” plamuren.
 • Een productie met beperkte uitstoot en afval, maar ook een geoptimaliseerd transport, dragen bij tot een CO2 balans onder controle.
 • De productie-sites van Toupret zijn NFE-gecertifieerd en waarborgen een uitstoot van vervuilende stoffen in het water en de lucht die lager is dan de opgelegde eisen.
   

Gezond ademen

De plamuren van Toupret dragen bij aan de binnenluchtkwaliteit.

Onze producten beantwoorden aan de richtlijnen die de binnenluchtkwaliteit, waaronder  de VOS, bepalen. Het label gaat van A+ (producten die weinig of geen uitstoot kennen) tot C (grote uitstoot). 95% van de producten door Toupret verkocht zijn A of A+ gelabeld.

100% BETROKKEN  in een vrijwillige onderwerping aan het milieucertificaat NFE :

TOUPRET begeleidt dagelijks de vaklui en verbindt tegen over hen tot :

 • Het beschermen van hun gezondheid
 • Het beperken van de impact op het milieu
 • Het verzekeren van de doeltreffendheid van zijn producten

Het gebruik van TOUPRET NFE-gecertifieerde producten is een waarborg:

 • voor producten die beter zijn voor het milieu, zowel tijdens de productiefase als tijdens het gebruik (levenscyclus) ervan, en de garantie dat er geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
 • voor producten met gelijkwaardige eigenschappen in vergelijking met de andere met betrekking tot de  gebruikskwaliteiten :  een gecertifieerd product is even performant als een gelijkwaardig product voor gelijkwaardige toepassingen.
   

Toupret staat borg voor de kwaliteit van zijn producten

100% Betrokken

Toupret is reeds vele decennia betrokken in een continue verbetering gecertifieerd door ISO 9001.  Zij ontwikkelt producten die steeds meer respectvol zijn voor het milieu en werkt aan de beperking van het afval.
 

100% Burgerzin

Toupret, een Frans bedrijf met burgerzin en verantwoordelijkheid:
- Geproduceerd in Frankrijk (EU)
- Geeft de voorkeur aan regionale  bevoorradingen en werkt aldus dagelijks aan duurzame ontwikkeling
 

100% verantwoordelijk

Toupret neemt actief deel aan de ontwikkeling van de economische en sociale structuur door het Respect voor de Mens en de Samenleving te waarborgen.
 

Toupret verbindt zich tot innovatie

Innovatie is de kern van de waarden van het merk TOUPRET.
Met als doel om nieuwe efficiënte en gemakkelijke oplossingen te ontwikkelen opdat de gebruiker in zijn renovatie- of decoratieproject slaagt, wat ook het behendigheidsniveau moge zijn.
Innovatie bij TOUPRET staat ten dienste van de uitvoerder, het respect voor het milieu en het behoud van de werkgelegenheid.

Enduit naturel éco-responsable TOUPRET