MECHANISCHE TOEPASSING: VOOR EEN BETERE PRODUCTIVITEIT

Met een productiviteit van meer dan 50% ten opzichte van de traditionele handmatige methode, biedt een gemechaniseerde toepassing een echt voordeel voor professionals. Aanvankelijk was deze wijze van toepassing bij nieuwe woningbouwprojecten, maar ook bij grote renovatieprojecten waar grote oppervlakten bepleisterd moeten worden, is deze wijze van toepassing. Steeds meer ambachtslieden kiezen voor mechanisatie.

1 - DE VOORDELEN VAN MECHANISCH AANBRENGEN

TIJDSWINST
in het aanbrengen voor een verhoogde productiviteit.

 

                                                                                      

 

VOOR EEN PROJECT VAN 50 m²

TRADITIONELE MANUELE TOEPASSING GEMECHANISEERDE TOEPASSING

 

VOORBEREIDING

 

2  tot  3 min

10  tot  15 min

 

BESCHERMING

 

15 min

(aanbrengen van beschermfolie)

60 min

(beschermen van plafond, vloeren, ramen en schrijnwerk)

 

TOEPASSING

 

8 u (2 lagen)

2 u 30 (2 lagen)

 

ZUINIG
in verbruik en in tijd
 

AANBRENGCOMFORT
Minder inspanning, minder belasting van de armen, minder bewegingen dankzij de hanteerbaarheid van de gereedschappen en de homogene verdeling van de plamuur.

2 - SOORTEN SPUITAPPARATUUR

AIRLESS

Pomp zonder lucht, verspuiten onder hoge druk

Het verspuiten gebeurt door middel van een pomp zonder lucht maar onder hoge druk.
Het spuitpistool laat een snelle en gelijkmatige verdeling van de plamuur op het project toe.
Het gebruikscomfort is een zeer groot voordeel van deze vorm van aanbrengen : lichte handelingen van pistool en slangen, weinig lawaai, zeer goed hanteerbaar en een beperkte hinder.
Ook ideaal voor projecten met verdiepingen

Kan toegepast worden voor : vullen van galgaten, uitvlakken, dunpleisteren, verwerken van voegenbanden

WORMPOMP

Luchtondersteund verspuiten

Het verspuiten gebeurt met een toestel dat een vorm van luchtondersteuning gebruikt (bv. een compressor).
Met behulp van een lans kan men een gelijkmatige verdeling bekomen door de lucht aan het toestel te regelen. De gebruikte spuitplamuren worden toegepast op middelgrote tot grote projecten.
Het gewicht en de hinder van het toestel zijn een beperking voor projecten met verdiepingen. 

Kan toegepast worden voor : spack, vullen van galgaten, dunpleisteren en afwerken.

 

3 - DE UITVOERING

HET GEBRUIK VAN AIRLESS

VOORBEREIDEN VAN HET TOESTEL

Verwijder het netje, de pompfilter en pistoolfilter om de doorgang van de plamuur te vergemakkelijken. 
Start de airless eerst op met water en plaats dan de voet van de pomp in de plamuur.

DE KEUZE VAN DE NOZZLE OF TIP

Bij elke spuitplamuur van TOUPRET wordt een overeenkomstige nozzle of tip aangeraden. 
Wend u hiervoor tot de technische fiche van elk product.

GEBRUIK

Verspuit de plamuur door het pistool evenwijdig met het oppervlak te houden op een afstand van 70 cm tot 1 meter.
Beweeg het pistool met een constante snelheid om een homogene spuitlaag te bekomen. 
Werk in gekruiste lagen en overlap de vorige stroken voor de helft bij elke laag.

UITVLAKKEN OF AFWERKEN

Na het verspuiten, de plamuur strak zetten met brede plamuurmessen.
Er wordt aangeraden om eerst de plafonds strak te zetten en nadien de muren. 
Breng, indien nodig, na volledige droging van de vorige laag een volgende laag aan. 
Bepaalde van onze zelfegaliserende plamuren dienen niet afgemest te worden.

HET GEBRUIK VAN WORMPOMPEN

VOORBEREIDEN VAN DE POMP

Regel met behulp van de potentiometer het debiet van de toegevoegde lucht in functie van het gewenste resultaat.
Voor een grove korrel, een groot debiet met weinig lucht.
Voor een fijne korrel, een klein debiet met veel lucht.
Test eerst het toestel met water om nadien de kuip te vullen met plamuur.

DE KEUZE VAN DE NOZZLE OF TIP

Gebruik een nozzle aangepast aan de te verspuiten plamuur en het gewenste resultaat.

GEBRUIK

Verspuit de pamuur in cirkelvormige bewegingen op het oppervlak. 
Spuit evenwijdig aan het oppervlak op een afstand tussen 70 cm en 1 meter. 
Verplaats de lans over het gehele oppervlak met een constante snelheid om een uniforme laag te bekomen.